Wat betekent MESO-zorg voor de patiënt?

MESO-zorg geeft ouderen met complexe problemen de mogelijkheid om op een veilige en prettige manier langer thuis te blijven wonen. De huisarts kan een oudere met ingewikkelde problemen naar MESO verwijzen. Het team van MESO-zorg komt voor onderzoek en behandeling aan huis. De wensen van de oudere zijn het uitgangspunt voor een op te stellen zorgplan.

MESO-zorg wordt gegeven door een team dat bestaat uit een specialist ouderengeneeskunde (een arts gespecialiseerd in ouderen met complexe problemen), een verpleegkundige en een secretaresse. Dit team zit – letterlijk en figuurlijk – zo dicht mogelijk bij de huisarts en andere zorgverleners om makkelijk en veel met elkaar te kunnen overleggen.

Samen met de oudere en zijn of haar naasten kijkt het MESO-team hoe door behandeling en begeleiding de kwaliteit van leven zo goed mogelijk verbeterd kan worden. Na ongeveer zes maanden, bij bereiken van een nieuw evenwicht, sluit het MESO-team af.