Over MESO-zorg ontvangen

Waar vind ik informatie over wat MESO-zorg is?

Bij MESO-zorg voor de patiënt beschrijven we MESO-zorg in grote lijnen: wie zit in het team, wanneer verwijst de huisarts, wat is het doel van MESO-zorg en hoe gaat het MESO-team te werk.

Uitgebreidere informatie over hoe het MESO-team te werk gaat vind je bij Werkwijze MESO-team.

Hoe weet ik of ik - of mijn naaste - MESO-zorg kan krijgen?

Onder MESO-zorg voor de patiënt beschrijven we dat in grote lijnen. Als uw huisarts/de huisarts van uw naaste naar MESO-zorg kan verwijzen (Tiel, Zoetermeer, Rotterdam, Velp, Arnhem) kunt u met de huisarts overleggen over MESO-zorg u / uw naasten zou kunnen helpen.

Waar vind ik informatie over MESO-zorg die ik aan mijn vader/moeder/naaste kan laten lezen?

Bij MESO-zorg voor de patiënt beschrijven we MESO-zorg in grote lijnen: wie zit in het team, wanneer verwijst de huisarts, wat is het doel van MESO-zorg en hoe gaat het MESO-team te werk.

Uitgebreidere informatie over hoe het MESO-team te werk gaat vind je bij Werkwijze MESO-team.

De huisartsen die kunnen verwijzen naar MESO-zorg (Tiel, Zoetermeer, Rotterdam, Velp, Arnhem) beschikken ook over folders over MESO-zorg, die ze met u kunnen delen.

Wat zijn de kosten van MESO-zorg?

Lees het hier.

Wat kan ik doen als er geen MESO-zorg in mijn buurt geboden wordt?

Overleg met uw huisarts, hij of zij kan met u meekijken naar alternatieve mogelijkheden in uw buurt. Als u samen denkt dat MESO-zorg u zou kunnen helpen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Dat een zorgverzekeraar vaak een signaal krijgt dat er behoefte is aan MESO-zorg, helpt ons om MESO-zorg op meer plekken te kunnen gaan bieden.

Over MESO-zorg bieden

Waar vind ik informatie over het MESO-zorgconcept en wat dat in de praktijk betekent?

Onder MESO-zorg voor de patiënt en Werkwijze MESO-team op deze website vind je een korte schets. Uitgebreidere informatie lees je in de kwaliteitsbeschrijving MESO (juli 2023): de visie, de waarden, de werkzame elementen, de (rand)voorwaarden en handvatten.

Waar ik vind informatie over MESO-zorg die ik aan mijn patiënt e/o zijn/haar naaste kan laten lezen?

Bij MESO-zorg voor de patiënt beschrijven we MESO-zorg in grote lijnen: wie zit in het team, wanneer verwijst de huisarts, wat is het doel van MESO-zorg en hoe gaat het MESO-team te werk.

Uitgebreidere informatie over hoe het MESO-team te werk gaat vind je bij Werkwijze MESO-team.

Waar vind ik op welke plekken in Nederland momenteel MESO-zorg geboden wordt?

Dat lees je hier.

Wat kan ik doen als ik zelf MESO-zorg zou willen gaan leveren/met MESO-zorgverleners wil samenwerken?

Laat je inspireren door onze kwaliteitsbeschrijving MESO (juli 2023) met diverse bijlagen. Neem contact op met een van de projectleiders als je graag wilt onderzoeken of je ook een MESO-praktijk kunt starten. Of met een van de MESO-praktijken om een dagje met te lopen, of een regionale samenwerking te onderzoeken.

Over het MESO-concept en de ervaringen

Waar vind ik informatie over het ontstaan van MESO-zorg?

MESO-zorg is ontwikkeld door Ester Bertholet, Specialist Ouderengeneeskunde en voormalig huisarts. Hoe zij tot MESO-zorg is gekomen lees je hier.

Waar ik vind ik informatie over wat MESO-zorg is?

In de kwaliteitsbeschrijving MESO (juli 2023) vind je uitleg over de visie, de waarden, de werkzame elementen en de randvoorwaarden. Ook beschrijven we er handvatten en illustreren we geleerde lessen (bijlage 5.1.d.) in de verschillende regio’s waar MESO-zorg geboden wordt.

Waar vind ik informatie over samenwerken?

Bv. tussen de huisartsen(praktijken) en de MESO-praktijken. In de regio. Over de verschillende domeinen heen.

In de kwaliteitsbeschrijving MESO (juli 2023) delen we inzichten over waardevolle elementen van MESO (in relatie tot samenwerken) en regionale ervaringen (met samenwerken, bijlage 5.1.d.). Ook geven we handvatten, beschrijven we (rand)voorwaarden en geven we voorbeelden van mogelijke samenwerkingsovereenkomsten (bijlage 5.1.e.).

Waar vind ik informatie over de invulling van de zorg?

Bv. over het diagnostisch onderzoek of het Multidisciplinair Overleg (MDO)?

In de kwaliteitsbeschrijving MESO (juli 2023) zie je dit terug in de beschrijving van de waarden, de werkzame elementen, de handvatten en de competenties van het MESO-team. Zoek je iets specifieks? Je kunt met de zoekfunctie in PDF zoeken naar bv. het woord ‘MDO’.

Waar vind ik informatie over wat MESO-zorg oplevert?

Bv. voor de patiënt, de professionals, financieel gezien en in de kwaliteit van zorg?

MESO-zorg is herhaaldelijk en uitgebreid onderzocht. De verschillende rapporten en uitkomsten vind je hier. Ook zijn bijna alle MESO-professionals geïnterviewd in 2022, hun verhalen lees je hier.

Waar vind ik informatie over de organisatie van de MESO-praktijken?

Moet een MESO-praktijk een zelfstandige praktijk zijn? Hoe is de praktijkorganisatie slim te regelen?

In de kwaliteitsbeschrijving MESO (juli 2023) vind je een overzicht van (rand)voorwaarden en voorbeelden van regionale uitdagingen (mede als gevolg van verschillende organisatievormen). Ook is er een memo Kostprijs en organisatievormen, met aanvullende informatie.

Waar vind ik informatie over hoe te beginnen met dit soort innovatieve vormen van zorg?

Zijn er geleerde lessen te delen?

Een Handreiking Maken contextanalyse kan een goed begin zijn, deze vind je als bijlage 5.c. in de kwaliteitsbeschrijving MESO (juli 2023). Net als de geleerde lessen van implementatie in de bijlage illustratie van (regionale) uitdagingen (5.1.d.). Stichting MESO heeft met ‘Project MESO’ de implementatie van zorg in de pilotpraktijken begeleid, gemonitord en geëvalueerd. Inzichten vanuit projectperspectief lees je hier.

Waar vind ik informatie over de financiering van MESO-zorg?

Welke onderdelen zijn opgenomen in de vergoeding voor MESO-zorg? Is MESO-financiering een experimentele financiering?

Uitgebreide informatie over de kostprijs en de vergoede onderdelen vind je in de memo Kostprijs en organisatievormen. Meer over de toekomstige financiering lees je hier.

Wat vind ik informatie over wat ik in de toekomst kan verwachten van (MESO)-financiering?

Komt er structurele financiering?

Je leest het hier.

Waar vind ik of ik MESO-zorg kan gaan leveren in mijn regio?

Zoeken jullie mensen, kan ik een MESO-praktijk starten, kunnen we MESO-achtige zorg gaan leveren?

Ben je geïnspireerd door wat je hebt gehoord of gelezen? Neem contact op met een van de projectleiders als je graag wilt onderzoeken of je ook een MESO-praktijk kunt starten. Of met een van de MESO-praktijken om een dagje met te lopen, of een regionale samenwerking te onderzoeken.

MESO-project en 'systeem ervaringen'

Hoe is het MESO-project vormgegeven?

Je leest het hier.

Wie betaalt het MESO-project?

Stichting MESO ontving in 2020 een mooi subsidiebedrag van het ministerie van VWS om aan een aantal opgaven te werken. Met het ministerie van VWS onderzoeken we de mogelijkheid tot verlenging van de projectperiode tot december 2023, zodat de Stichting met de pilots verder kan werken aan regionale inbedding en regionale opschaling en kennisontwikkeling en -verspreiding. Een subsidieaanvraag voor werkzaamheden van Stichting MESO, voor verdere lokale, regionale en landelijke borging,  (2024-medio 2025) ligt ter beoordeling bij ZonMW.

Wat zijn de succesfactoren in het MESO-project?

MESO-zorg is gestoeld op een aantal waarden en kent werkzame elementen (zie pg. 6-12 in de kwaliteitsbeschrijving MESO (juli 2023)). Datzelfde geldt voor het MESO-project. Er is congruentie tussen die twee. Dat beschrijven we in paragraaf 1.2 en 4.1 in het projectverslag 2020-2023. Onze ervaringen en geleerde lessen delen we in het projectverslag 2020-2023, in hoofdstukken 4 en 5.

Welke hindernissen zijn door het MESO-project genomen en hoe zijn die overwonnen?

Lees het in hoofdstuk 5 van het projectverslag 2020-2023.

Over Stichting MESO

Waarom is er een Stichting MESO?

Je lees het hier.

Wat doet de Stichting MESO?

Je lees het hier.

Wie zijn er bij Stichting MESO betrokken?

Je lees het hier (bestuur) en hier (praktijken).

Wat kan Stichting MESO voor mij betekenen?

Stichting MESO wil dat MESO-zorg voor alle ouderen die daarbij gebaat zijn bereikbaar is en blijft. Zoals ook de zorg van de huisarts dat is. Stichting MESO werkt daarom aan:

  • het verkrijgen van structurele financiering voor zorg zoals MESO;
  • het ontwikkelen van een model van kwaliteitsborging voor zorg zoals MESO;
  • het begeleiden van de huidige MESO-praktijken bij verdere regionale inbedding en opschaling, met behoud van kwaliteit;
  • het delen van alle kennis die zij ontwikkelt en opdoet, via deze website maar ook door contact met geïnteresseerden.

Heb je een vraag over wat Stichting MESO voor jou specifiek kan betekenen? Neem contact met ons op.

Werkt Stichting MESO samen met andere zorgaanbieders?

Stichting MESO werkt binnen het project “Beter Thuis met huisarts en specialist ouderengeneeskunde” samen met een aantal andere innovatieve zorgaanbieders. Samen ontwerpen zij een generieke beschrijving van de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn, waarmee financiering en kwaliteitsbeleid geoptimaliseerd kunnen en zullen worden.
Verder werken de verschillende MESO-praktijken samen met de lokale en soms ook regionale samenwerkingspartners: huisartsen, apothekers, sociaal partners als kerken, wijkteams en gemeentes, thuiszorgorganisaties, paramedische zorg, vrijwilligers, ziekenhuis, verpleeghuisorganisaties.