Header figuur
Header figuur

MESO Publicaties

MESO Toolbox
Juli 2023
1. Een kwaliteitsbeschrijving met diverse bijlagen.
2. Een memo over kostprijs en organisatie.
3. Een boek met portretten en verhalen van de ‘mensen van MESO’, de zorgverleners en de projectleiders.

Ervaringen op het gebied van kwaliteit van MESO-zorg in het MESO-project van de afgelopen drie jaar zijn samen met eerdere kwaliteitsbeschrijvingen verwerkt tot een MESO Toolbox. De ervaring heeft geleerd dat het tot stand komen van MESO-zorg om veel meer vraagt dan uitwisseling van (papieren) informatie. Gebruik de MESO Toolbox ter inspiratie, als bespreekdocument en bel ons bij behoefte aan meer! Stichting MESO zal in samenwerking met de MESO-praktijken in de periode tot aan 1-1-2025 verder werken aan deze kwaliteitsbeschrijving, evenals aan één of meerdere vormen van kwaliteitsborging.

 

Projectrapportage Stichting MESO april 2020 – juli 2023
Juli 2023
Stichting MESO heeft de afgelopen drie jaar drie nieuwe MESO-teams gestart, onderzoek herhaald en gewerkt aan het borgen van kwaliteit en financiering van MESO-zorg. Van het Ministerie van VWS kreeg zij daarvoor een mooi subsidiebedrag. In dit inhoudelijke eindverslag zullen we de behaalde resultaten van de afgelopen drie jaar beschrijven, maar ook stilstaan bij de geleerde lessen. De inzichten delen we graag, in de hoop en verwachting dat ze in bredere zin voor de ontwikkeling van de ouderenzorg van betekenis kunnen zijn.

Stichting MESO is nog niet klaar en gaat dus door. Er is uitzicht op een betaaltitel ’trajectfinanciering kwetsbare oudere’, maar de toekomst van MESO-zorg is nog niet geborgd.

 

Onderzoeksverslag ‘Onderzoek MESO in Velp’
Februari 2023
Samen met het team te Velp deed onderzoeksbureau Significant aanvullend onderzoek (naast eerder onderzoek te Velp en in de drie andere regio’s).
Middels dataverzameling, analyses en duidingssessies werd aangetoond dat MESO-zorg zorgt voor een afname van verwijzingen naar de tweede lijn en ook anno 2022 zorgt voor uitstel van verpleeghuisopname. Ook keek men naar start- en stopcriteria van MESO-zorg.

Het gehele onderzoeksrapport, een factsheet MESO Velp en een samenvatting zijn beschikbaar.

 

Onderzoeksrapport ‘Herhaalbaarheid MESO-zorg in drie andere regio’s’
Januari 2023
Onderzoeksbureau Significant heeft tussen 2020 en 2022 onderzoek gedaan in de drie MESO-pilots. Zij deed zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek op basis waarvan zij heeft vastgesteld dat de herhaalbaarheid van de resultaten van Velp in deze pilots is aangetoond. Met andere woorden ook onder andere omstandigheden is het mogelijk positief effect te behalen op alle vier de quadruple aim aspecten. In het onderzoeksrapport laten ze zien wat de resultaten zijn, hoe deze zijn opgehaald en welke conclusies te trekken zijn.

In een tweetal factsheets zijn de resultaten in kaart gebracht. Een samenvatting en het gehele onderzoeksrapport zijn beschikbaar.

 

MESO Animatie
Februari 2021
Dit filmpje legt uit wat MESO-zorg inhoudt.
U kunt op deze website ook meer lezen over MESO-patiëntenzorg of bijvoorbeeld de effecten van deze zorg.
Heeft u vragen? Neem contact met ons op!

 

Medisch Contact Nummer over Velp
Juni 2018
Dit nummer van Medisch Contact gaat over de gezondheidszorg voor een sterk vergrijsde populatie zoals in Velp.
Uit het artikel: “De zorgprofessionals in Velp en de zorginstellingen eromheen, zoals ziekenhuis Rijnstate, maken dagelijks mee wat het vergt als zoveel patiënten zo oud zijn.
Creatieve oplossingen, zoals de vestiging van een praktijk ouderengeneeskunde in de eerste lijn en samenwerking met de tweede lijn, zoals met de geriater en neuroloog, zijn prachtige én succesvolle initiatieven, zoals er in den lande ongetwijfeld meer zijn en komen.”

 

Brochure ‘De veertien kernpunten van onze aanpak’
April 2016
In deze brochure vindt u de veertien kernpunten die de aanpak van de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet tot een succes maken.

 

Artikel Bijblijven ‘Kernelementen en resultaten van MESO in Velp’
November 2015
Op 24 november 2015 verscheen dit artikel over de indrukwekkende resultaten van de Multidisciplinaire Eerstelijnsouderenzorg met een Specialist Ouderengeneeskunde (MESO-zorg) in Velp in Bijblijven. Herma Barnhoorn (directeur Stichting Een Plus Samenwerking Velp) en Ester Bertholet (Specialist Ouderengeneeskunde en praktijkhouder te Velp) vertelden hierin uitgebreid over de unieke elementen en resultaten van de Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet.

 

Terug naar vorige pagina
Header figuur

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Door te versturen gaat u akkoord met het privacybeleid van MESO