Header figuur
Header figuur

Samenvatting onderzoek Velp 2022

Aanleiding
Tussen 2020 en 2022 is de herhaalbaarheid van MESO in andere contexten, namelijk pilotlocaties in Tiel, Zoetermeer en Rotterdam onderzocht en aangetoond, met opnieuw indrukwekkende resultaten op quadruple aim. Niet alle aspecten werden opnieuw bekeken en anno 2022 spelen ook nieuwe vragen. In dit onderzoek beantwoordt Significant met het MESO-team in Velp een drietal onderzoeksvragen.

Onderzoeksvragen en conclusies

1. Zorgt de inzet van MESO voor een afname in het aantal verwijzingen naar specialisten in de tweede lijn?

Het MESO-team heeft voor 158 patiënten aangegeven of de inzet van MESO een verwijzing naar een specialist in de tweede lijn heeft voorkomen.

Uit het onderzoek blijkt dat MESO leidt tot minder verwijzingen (tijdens en na MESO) naar specialisten in de tweede lijn, met name verwijzingen naar de internist en de neuroloog worden voorkomen. In totaal gaat het in 2022 om 33 voorkomen verwijzingen. Het team verwacht dat dit in ieder geval voor een deel van de patiënten bijdraagt aan hun kwaliteit van leven. Significant maakt de voorzichtige inschatting dat het ook een substantiële kostenbesparing oplevert.


MESO voorkomt verwijzingen naar de tweede lijn door de expertise binnen het MESO-team, intensieve en doelmatige samenwerking met de tweede lijn en met advance care planning als belangrijk onderdeel van de zorg.2. Zorgt de inzet van MESO ook anno 2022 voor uitstel van een verpleeghuisopname?

Aanwezigheid en urgentie van risicofactoren die leiden tot een intramurale opname bij ouderen zijn door het MESO-team beoordeeld voor 124 patiënten. Ook hebben de teamleden ingeschat of opname in het verpleeghuis als gevolg van verwijzing naar MESO-zorg is uitgesteld.

De inzet van MESO zorgt bij bijna alle patiënten voor een uitstel van verpleeghuisopname. Dit is zowel terug te zien in een verlaging van de urgentie van risicofactoren voor opname als in de inschatting die professionals hebben gemaakt over het uitstellen van het moment van verpleeghuisopname. Er zijn minder risicofactoren ingedeeld in de rode categorie (crisissituatie; afname n=5) en in de oranje categorie (interventie van groot belang; afname 14%, n=140). Voor 60% van de patiënten is opname naar verwachting een jaar of minder uitgesteld en voor 38% is opname naar verwachting meer dan een jaar uitgesteld. Voor slechts 2% van de patiënten kon het MESO-team een crisisopname niet voorkomen.

Ook door het uitstellen van opname zorgt MESO voor een afname van de zorgkosten.


Belangrijke factoren bij het verlagen van urgentie van risicofactoren en het uitstellen van een verpleeghuisopname zijn een goede inbedding van MESO in het lokale zorglandschap en een goede samenwerking met andere netwerk- en ketenpartners.3. Hoe komen de geformuleerde start- en stopcriteria overeen met de Velpse praktijk? En hoe werkbaar wordt deze set van criteria gevonden?

In een eerder stadium zijn criteria geformuleerd die professionals helpen beschrijven wanneer zij een MESO-traject kunnen inzetten (startcriteria) en wanneer ze het kunnen afsluiten (stopcriteria). Team Velp heeft voor 158 patiënten de aanwezigheid van de startcriteria geregistreerd, en voor 125 patiënten is bekeken welke van de stopcriteria van toepassing was.


De eerder geformuleerde startcriteria functioneren goed in de huidige zorgpraktijk. Teamleden geven aan dat er geen aanvullende criteria nodig zijn om te bepalen bij welke patiënten MESO ingezet kan worden. De stopcriteria zijn voor team Velp ook voldoende ondersteunend, zij kunnen goed inschatten wanneer het MESO-traject kan worden afgerond. 


Het meest gehanteerde criterium (het zorgbehandelplan is afgerond; alle afgesproken acties in het MDO zijn maximaal haalbaar ingezet) kan zeker bij een complexe doelgroep bij wie zich in de loop van het traject nieuwe problemen of aandoeningen voordoen lastig zijn voor nieuwe MESO-professionals. Daarom adviseert Significant hier verdere concretisering. Ook het blijven voeren van het gesprek over wanneer te stoppen is van belang.

Het gehele onderzoeksrapport vind je hier.

Terug naar vorige pagina
Header figuur

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Door te versturen gaat u akkoord met het privacybeleid van MESO