Stichting MESO

Stichting MESO is op 11 maart 2020 opgericht met als belangrijkste doel er voor te zorgen dat MESO-zorg op veel meer plaatsen in Nederland en voor veel meer ouderen beschikbaar komt. De ervaringen die we in de pilots op gaan doen helpen daarbij. Samen gaan we ontdekken wat er voor nodig is om dezelfde kwaliteit van zorg en samenwerking te leveren onder andere omstandigheden. We spreken daarover ook met bijvoorbeeld collega specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en verpleegkundigen.
Met o.a. de zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben we gesprekken om er voor te zorgen dat bij goede resultaten MESO-zorg in de toekomst structureel gefinancierd wordt. We delen onze ervaringen, kennis en inzichten en dragen zo bij aan een belangrijk maatschappelijk vraagstuk: hoe realiseren we voor deze kwetsbare groep ouderen de juiste zorg op de juiste plek.

Het MESO-bestuur

Het bestuur bestaat uit MESO-grondlegger Ester Bertholet, de directeuren/bestuurders van de drie pilotorganisaties (St. Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, Eerstelijns Centrum Tiel, St. Zonboog Rotterdam) en de voormalige en de huidige directeur van Stichting Een Plus Samenwerking in Velp.

Ester Bertholet
Grondlegger MESO-zorg, praktijkhouder Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet
Harry van den Hoeven
Voorzitter St. MESO, directeur St. Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer
Martijn Leeflang
Penningmeester St. MESO, directeur Eerstelijns Centrum Tiel
Rob van Staveren
Tijdelijk vervanger André Groot Bluemink, bestuurder St. Zonboog Rotterdam
Piet van Meijeren
Directeur St. Een Plus Samenwerking Velp

Pilot-projectleiders

Elke pilotorganisatie heeft een interne MESO-projectleider en binnenkort ook (allemaal) een MESO-team. In Zoetermeer is Mirjam Biemans (adviseur zorgbeleid en zorginnovatie en leidinggevende praktijkverpleegkundigen) projectleider. In Tiel is dat Nikola Metzger (manager kwaliteit en zorginnovatie) en in Rotterdam is dat Rob van Staveren (manager zorgbeleid en zorginnovatie).

Binnenkort stellen we ook de MESO-zorgteams hier voor.

Mirjam Biemans
St. Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer
Tim van Tuil
Eerstelijns Centrum Tiel
Rob van Staveren
St. Zonboog Rotterdam

MESO-projectleiders

Stichting MESO heeft twee overkoepelende MESO-projectleiders: Petra Nas (inhoudelijk projectleider en specialist ouderengeneeskunde) en Ien van Doormalen (algemeen projectleider en strategisch veranderkundig organisatieadviseur).

Petra Nas
Inhoudelijk projectleider St. MESO
Ien van Doormalen
Algemeen projectleider St. MESO

Lerend Netwerk

Alle projectleiders vormen met elkaar een Lerend Netwerk. Elke veertien dagen delen wij onze nieuwe inzichten en (leer)ervaringen tijdens een digitale ontmoeting. Samen met de lokale MESO-teams en het MESO-bestuur werken we aan het behalen van onze doelen.

Op termijn willen we graag dit Lerend Netwerk uit breiden met stakeholders en belangstellenden om samen een Leer- en Kennisplatform te vormen.

 

Terug naar vorige pagina