Stichting MESO

Stichting MESO is op 11 maart 2020 opgericht met als belangrijkste doel er voor te zorgen dat MESO-zorg op veel meer plaatsen in Nederland en voor veel meer ouderen beschikbaar komt. De ervaringen die we in de pilots op gaan doen helpen daarbij. Samen gaan we ontdekken wat er voor nodig is om dezelfde kwaliteit van zorg en samenwerking te leveren onder andere omstandigheden. We spreken daarover ook met bijvoorbeeld collega specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en verpleegkundigen.
Met o.a. de zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben we gesprekken om er voor te zorgen dat bij goede resultaten MESO-zorg in de toekomst structureel gefinancierd wordt. We delen onze ervaringen, kennis en inzichten en dragen zo bij aan een belangrijk maatschappelijk vraagstuk: hoe realiseren we voor deze kwetsbare groep ouderen de juiste zorg op de juiste plek.

Het MESO-bestuur

Het bestuur bestaat uit MESO-grondlegger Ester Bertholet, de directeuren/bestuurders van de drie pilotorganisaties (Eerstelijnszorg Zoetermeer, Eerstelijns Centrum Tiel, St. Zonboog Rotterdam) en de voormalige en de huidige directeur van Stichting Een Plus Samenwerking in Velp.

Ester Bertholet
Grondlegger MESO-zorg, praktijkhouder Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet
Aline Pikaar
Directeur EerstelijnsZorg Zoetermeer
Martijn Leeflang
Voorzitter St. MESO, directeur Eerstelijns Centrum Tiel
René Baljon
Bestuurder St. Zonboog Rotterdam
Piet van Meijeren
Directeur St. Een Plus Samenwerking Velp

Pilot-praktijken

Elke pilotorganisatie heeft een interne MESO-projectleider en een MESO-team. De teams stellen we je op de volgende pagina graag uitgebreider voor. De interne projectleiders zijn: in Zoetermeer Mirjam Biemans (adviseur zorgbeleid en zorginnovatie en leidinggevende praktijkverpleegkundigen) , in Tiel Tim van Tuil (manager geïntegreerde zorg) en in Rotterdam Rob van Staveren (manager zorgbeleid en zorginnovatie).

Mirjam Biemans
EerstelijnsZorg Zoetermeer
Tim van Tuil
Eerstelijns Centrum Tiel
Rob van Staveren
St. Zonboog Rotterdam

MESO-projectleiders

Stichting MESO heeft twee overkoepelende MESO-projectleiders: Petra Nas (inhoudelijk projectleider en specialist ouderengeneeskunde) en Ien van Doormalen (algemeen projectleider en strategisch veranderkundig organisatieadviseur).

Petra Nas
Inhoudelijk projectleider St. MESO
Ien van Doormalen
Algemeen projectleider St. MESO

Lerende Netwerken

Alle projectleiders vormen met elkaar een Lerend Netwerk. Elke veertien dagen delen wij onze nieuwe inzichten en (leer)ervaringen tijdens een digitale ontmoeting.

Op een zelfde manier ontmoeten de MESO-teamleden elkaar maandelijks digitaal. Samen komen we tot nieuwe inzichten door het delen van ervaringen en gezamenlijk te reflecteren.

Sinds eind 2022 vormen we ook een Lerend Netwerk met vier andere innovatieve projecten in de ouderenzorg. Vanuit verschillende praktijkvormen, maar met gezamenlijk missie en ambitie willen we bijdragen aan het verbeteren van de ouderenzorg en het proces van innovatie tot borging van succes.

 

Samen met al deze collega’s en het MESO-bestuur werken we aan het behalen van onze doelen.

Terug naar vorige pagina