Header figuur
Header figuur

Projectrapportage april 2020 – juli 2023

Hier vind je het Projectverslag MESO-project 2020-2023, inclusief:

Onderzoeksresultaten pilots en Velp en factsheets

Functionele beschrijving inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn

MESO Toolbox

 

Inleiding
Stichting MESO is op 11 maart 2020 opgericht met als belangrijkste doel er voor te zorgen dat MESO-zorg op veel meer plaatsen in Nederland en voor veel meer ouderen beschikbaar komt. Gedurende een periode van drie jaar heeft zij daarom aan de volgende opgaven gewerkt: starten van drie nieuwe MESO-teams, herhalen van onderzoek en het borgen van kwaliteit en financiering. Van het Ministerie van VWS kreeg zij daarvoor een mooi subsidiebedrag.

Behaalde resultaten en geleerde lessen delen
In dit inhoudelijke eindverslag zullen we de behaalde resultaten van de afgelopen drie jaar beschrijven, maar ook stilstaan bij de geleerde lessen. Die reiken verder dan alleen de resultaten gerelateerd aan de activiteiten. Deze inzichten delen we graag, in de hoop en verwachting dat ze in bredere zin voor de ontwikkeling van de ouderenzorg van betekenis kunnen zijn.

Vervolg
Stichting MESO is nog niet klaar. Er is uitzicht op een generieke betaaltitel ’trajectfinanciering kwetsbare oudere’, voorzien per 1-1-2025, maar de toekomst van MESO-zorg is nog niet geborgd. Met het ministerie van VWS onderzoeken we de mogelijkheid tot verlenging van de projectperiode tot december 2023, zodat de Stichting met de pilots verder kan werken aan regionale inbedding en regionale opschaling en kennisontwikkeling en -verspreiding. Een subsidieaanvraag voor werkzaamheden van Stichting MESO, voor verdere lokale, regionale en landelijke borging,  (2024-medio 2025) ligt ter beoordeling bij ZonMW.

 

Terug naar vorige pagina
Header figuur

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Door te versturen gaat u akkoord met het privacybeleid van MESO