Header figuur
Header figuur

Structurele financiering maakt trajectzorg voor (zeer) kwetsbare zelfstandig wonende ouderen mogelijk

Veel dank aan alle partners!

Fantastisch nieuws!
We hebben een nieuwe mijlpaal bereikt in onze ambitie om passende te zorg te kunnen bieden aan zelfstandig wonende ouderen met een (hoog)complexe zorgvraag en aan hun naasten. Daarbij wordt de huisarts ondersteund als de zorgvraag of -situatie te complex en/of te belastend wordt. Ester Bertholet, grondlegger van MESO-zorg – Multidisciplinaire Eerstelijns Ouderenzorg met een specialist ouderengeneeskunde – deelde op 2 juli 2024 op LinkedIn dit fantastische nieuws:

“De NZa heeft gisteren een structurele betaaltitel voor ‘Trajectfinanciering Kwetsbare Patiënten’ gepubliceerd, waarin de zorg aan thuiswonende ouderen met hoogcomplexe problemen van mijn praktijk past! Het is een algemene betaaltitel, ook andere initiatieven die inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn ‘met medebehandeling’ verstrekken, kunnen hiermee vanaf volgend jaar gefinancierd gaan worden.”

Ester heeft in achterliggende jaren samen met partners de toegevoegde waarde van deze vorm van zorg meermaals aangetoond. Met deze nieuwe betaaltitel is een structurele bekostiging (Zvw) van deze complexe zorg gerealiseerd.

De volgende stap: goede afspraken en nauwe samenwerkingen
Nu deze structurele betaaltitel een feit is, kan de volgende stap worden gezet: zorgen dat de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders goede afspraken kunnen maken over de inzet van deze prestatie. Dat gaat wat ons betreft samen met het gezamenlijk vormgeven van een zorglandschap waarin de zorg vóór trajectzorg op lokaal en regionaal niveau goed is ingevuld. Dat geldt ook voor de zorg die eventueel daarna komt. Zo creëren we met elkaar een zorgcontinuüm waarin het eenvoudig is om zorg op- en af te schalen zonder onnodige drempels en schotten. Huisartsen werken in hun werkgebied nauw samen. Dan doen zij niet alleen met thuiszorg en paramedici, maar ook met specialisten ouderengeneeskunde, met professionals uit het sociale domein en met informele zorg- en hulpverleners. Dat samenspel zal steeds beter verlopen. Als de vragen complex(er) worden, kan de specialist ouderengeneeskunde daarbij een belangrijke regie- en behandelrol vervullen.

Wat levert het op?
Omdat de samenwerking zich in de loop der tijd ontwikkelt, kan er steeds meer proactief gehandeld worden en neemt de preventieve werking toe.

Dit heeft een positief effect: op de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten; voor professionals, die goed weten wat ze het beste kunnen doen en dat ook graag doen; op de werkdruk en zeker ook; op de kostenbeheersing. Concreet spreken we dan over minder crises, minder onnodige opnames, minder behandelingen in de tweedelijnszorg en uitstel of afstel van opname in een verpleeghuis . Dit zijn resultaten die in het MESO-project zijn aangetoond.

Goede basis voor borging
De inzet en doorontwikkeling van eerstelijnszorg én van deze betaaltitel kent kansen en uitdagingen. Die gaan we de komende tijd bekijken. Met de structurele bekostiging hebben we nu een goede basis voor borging.

Ester Bertholet kijkt terug op dertien jaar hard werken met incidentele financieringsvormen, vele bijeenkomsten en op het schrijven van talloze documenten. De laatste jaren deed Stichting MESO dat vooral. Ester is ontzettend blij en dankbaar: “Het is eindelijk gelukt om een structurele vorm van financiering op te zetten. Samen met alle partners zoals NZa, BeterThuis, ministerie van VWS, ZonMW, ZIN, Verenso, LHV, Actiz, RVS, InEen, verzekeraars en vele andere organisaties en individuen. Zij zijn ons altijd blijven steunen en helpen. Veel dank allemaal!”

Kortom, we gaan positief samen verder, maar eerst is het tijd voor een feestje.

Terug naar vorige pagina
Header figuur

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

  • Hidden
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Door te versturen gaat u akkoord met het privacybeleid van MESO