Het MESO-bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de MESO-bedenker Ester Bertholet (Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet, POGB, te Velp), de directeuren/bestuurders van de drie pilotorganisaties, Harry van den Hoeven van Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer, Martijn Leeflang van het Eerstelijnscentrum te Tiel en Rob van Staveren als tijdelijk vervanger van André Groot Bluemink van Stichting Zonboog te Rotterdam, Herma Barnhoorn en Ward Mariman, de voormalige en de huidige directeur van ‘Stichting Een Plus Samenwerking’, het eerstelijns samenwerkingsverband te Velp waarbij ook POGB is aangesloten.

Ester Bertholet
Bedenker MESO-zorg
Petra Nas
Ien