Header figuur
Header figuur

Vacature MESO (gesloten)

Profiel Inhoudelijk Projectleider
(zwangerschapsvervanging)

Combinatie met rol als inkomend praktijkmanager POGB mogelijk

20 uur per week | 15 juli 2021 – 1 januari 2022

MESO staat voor Multidisciplinaire Eerstelijnszorg met een Specialist Ouderengeneeskunde. MESO-zorg behaalt al jaren prachtige resultaten in Velp en geniet landelijke bekendheid. Deze vorm van zorg is voor zeer kwetsbare ouderen met een (hoog)complexe zorgvraag. Het MESO-concept heeft als doel om mensen te ondersteunen in het -desgewenst- zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met zoveel mogelijk kwaliteit van leven. In de MESO-praktijk werken specialisten ouderengeneeskunde samen met geriatrie verpleegkundigen en secretariële ondersteuners. Het MESO-concept is ontwikkeld door Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde, en wordt nu in 3 steden geïmplementeerd.

Meer weten over MESO-zorg? Bekijk hier de website en onze animatie.

Wat is het MESO-project?
Het huidige MESO-project startte in 2020 en zal in de loop van 2023 zijn afgerond. Het doel is om aannemelijk te maken of in verschillende plaatsen vergelijkbare resultaten met MESO-zorg geboekt kunnen worden zoals in Velp. En zo ja, onder welke condities. Dat gebeurt via drie pilots – in Rotterdam, Zoetermeer en Tiel – en een daaraan gekoppeld onderzoek. Deze steden zijn gekozen om een zo breed mogelijk beeld te verkrijgen. Zij verschillen namelijk in omvang, bevolkingssamenstelling, -eigenschappen en -problematiek. We onderzoeken of we ook daar met MESO-zorg een hogere levenskwaliteit tegen lagere kosten kunnen realiseren. Deze kwaliteit en financiering van MESO-zorg willen we duurzaam borgen. Het ministerie van VWS subsidieert het project.
Elke pilot heeft een interne MESO-projectleider. Gezamenlijk doen de projectleiders wat nodig is om de beoogde resultaten te behalen. Twee algemene projectleiders leiden het project. Eén van die twee plekken komt tijdelijk vacant.

Ben je ambitieus en wil je betrokken zijn bij iets moois? Laat het ons dan weten.

Wie zoeken wij?
Voor de periode 15 juli 2021 tot 1 januari 2022 zijn wij, Stichting MESO, op zoek naar een professional:

 • met beleidsmatige ervaring in het zorgveld en affiniteit met ouderenzorg;
 • die met een focus op de zorginhoudelijke aspecten van het project wil bouwen aan een toekomst voor MESO-zorg;
 • met oog voor het kleine in de zorgteams en het grote aan de tafel van de verschillende stakeholders.

Hoe krijgt je werk vorm?
Je vormt een team met de algemeen projectleider MESO. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het faciliteren en realiseren van de doelen en beoogde resultaten van het MESO-project zoals die gedurende de vervangingsperiode aan de orde zijn. De belangrijkste werkzaamheden zijn op hoofdlijnen ondergebracht in een jaarplan. Dat geeft houvast voor de invulling van je werk. De concretisering komt in goed overleg met de algemeen projectleider tot stand.
Naast de ondersteuning van de pilotteams, zowel op het gebied van de zorg als voor wat betreft hun bijdrage aan het onderzoek, is een belangrijke activiteit evenals het nadenken over en medevormgeven – in contact met stakeholders – van een kwaliteitstandaard en mogelijke vormen van duurzame financiering.

Naast geplande werkzaamheden doen zich ook onverwachte werkzaamheden voor en die stem je in goed overleg af met de algemeen projectleider, de lokale projectleiders en het bestuur.

De focus van jouw werk ligt op de inhoudelijke vraagstukken binnen het MESO-project en de MESO-zorg. Vanuit de praktijk van Ester Bertholet, de POGB te Velp/Arnhem, zal het MESO-team betrokken worden bij de specifieke MESO-zorginhoudelijke vragen. De algemeen projectleider richt zicht op de organisatorische, financiële en governance-vraagstukken. Jullie vraagstukken zijn nauw verwant aan elkaar en een goede samenwerking is van belang. Als projectleiders leggen jullie verantwoording af aan het MESO-bestuur.

Wat is/zijn jouw kennis, inzicht en vaardigheden/competenties?

 • Je wilt graag resultaat boeken, doet wat daarvoor nodig is en vraagt hulp waar nodig;
 • Je bent enthousiast, open minded en kan goed samenwerken;
 • Je bent je bewust van de omgeving waarin gewerkt wordt: je hebt relevante kennis over (ouderen)zorg, je kent het zorglandschap en kan op professionele, inspirerende en positieve wijze in contact staan met stakeholders (zorgprofessionals, managers, bestuurders, VWS, NZa, zorgverzekeraars/-kantoren, patiëntenverenigingen/beroepsverenigingen);
 • Je hebt ervaring met het (door)ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten, een pre is dat je kennis hebt van zorgfinanciering.

Wat zijn de minimale functie-eisen waarover je moet beschikken?

 • Competenties op minimaal hbo-niveau;
 • Beleidsmatige ervaring in het zorgveld (hoeft geen zorgverlenersfunctie te zijn);
 • Affiniteit met ouderenzorg; dat blijkt uit je opleiding en/of werkervaring;
 • Ervaring met het bijdragen aan innovaties in de gezondheidszorg is een pré.

Jouw contract
Jouw aanstelling betreft een zwangerschapsvervanging van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022. Het is voor 20 uur per week. De beloning is in overeenstemming met de zwaarte van je functie en eerdere relevante werkervaring. Je voert je werkzaamheden deels digitaal, deels op locatie (Velp, Tiel, Zoetermeer, Rotterdam) uit.

Doorstromen naar Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet als praktijkmanager?
De grondlegger van MESO-zorg, Ester Bertholet van POGB en één van de bestuurders van de stichting MESO, zoekt per 1 januari 2022 een praktijkmanager voor haar praktijk in Velp en Arnhem. De mogelijkheid bestaat om beide rollen te combineren d.m.v. vroeger in te stromen / op te starten vanaf 1 juli 2021. De vacature voor deze functie vind je hier.

Meer weten?
Neem contact op voor meer informatie met Ien van Doormalen, algemeen projectleider
E-mail:        i.vandoormalen@mesozorg.nl
Telefoon:   06 -46 166 145

Ben jij geïnteresseerd?
Laat het ons weten vóór 19 april en richt je motivatie aan het bestuur van de Stichting MESO
t.a.v. dhr. Ward Mariman: info@mesozorg.nl

Hoe ziet de procedure er uit?
De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 26 april a.s. De invulling van het gesprek zullen we t.z.t. nader aangeven.  Na selectie op basis van de eerste gesprekken vinden de tweede gesprekken plaats op maandag 3 mei a.s. Kandidaten die opteren voor een combinatiefunctie spreken in de eerste week van mei met POGB. Na definitieve besluitvorming vindt indiensttreding bij voorkeur op 15 juli a.s. of z.s.m. daarna plaats.

Terug naar vorige pagina
Header figuur

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

 • Hidden
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Door te versturen gaat u akkoord met het privacybeleid van MESO